เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟเป็นชุดประกอบที่หลอดไฟและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาด้วยกันโดยตัวหลอดไฟมาพร้อมเสาที่สามารถเพิ่ม - ลดความสูงของเสาได้ เหมาะสำหรับสถานที่ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ เป็นต้น