เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เฟส (380 - 400V) รุ่น เชื้อเพลิงเบนซิน ให้กำลังไฟสำหรับใช้งานต่อเนื่อง kva / 0 kw

ราคาสอบถามเพิ่มเติม