ซีแอนด์อาร์ เทคโนโลยี จำกัด

  • ชื่อบริษัท : C&R TECHNOLOGY CO.,LTD. ที่อยู่ ออฟฟิศ: 75/110 หมู่ 11 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • ที่อยู่ ศูนย์ซ่อม : 118/48 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  • โทร : 029081280 แฟกซ์ : 02 9081283

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อเราสินค้าอื่นๆ ของบริษัทในเครือ