ชื่อบริษัท : ซีแอนด์อาร์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่ตั้ง :
OFFICE : 75/110 หมู่ 11,ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

ศูนย์ซ่อม : 118/48 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

โทร : 02 908 1280 - 2 แฟกซ์ : 02 908 1283

ติดต่อสอบถาม
คุณธีรินทร(ฝ่ายขาย)
โทร / ไลน์ : 085 8406677
อีเมลล์ : therinthorn@crtech.co.th

คุณนราวดี
โทร / ไลน์ : 097 1970863
อีเมลล์ naravadee @crtech.co.th

คุณสิทธินัน ( engineer )
โทร / ไลน์ : 085 9784020

คุณอนุชา ( technician )
โทร / ไลน์ : 088 6371418